Our Team

 • Kiến trúc không chỉ đơn thuần là một cái hộp vô tri vô giác, mà là điểm giao của vô số sự kiện hỗn độn, mâu thuẫn lẫn nhau

  Trần Tuấn Anh

  Kiến Trúc Sư
 • Nguyễn Duy Hướng

  Kiến Trúc Sư
 • Nguyễn Thành Phương

  Kiến Trúc Sư
 • Đỗ Hoàng Hiệp

  Kiến Trúc Sư
 • Lê Tiến Giáp

  Kiến Trúc Sư
 • Phạm Trung Hiếu

  Thực Tập Kiến Trúc