Our Team

 • Kiến trúc không chỉ đơn thuần là một cái hộp vô tri vô giác, mà là điểm giao của vô số sự kiện hỗn độn, mâu thuẫn lẫn nhau

  Trần Tuấn Anh

  FOUNDER & CEO
 • Nguyễn Duy Hướng

  Senior Architect
 • Phạm Đức Huy

  Senior Architect
 • Lê Đức Trung

  Senior Architect
 • Bùi Duy Hiệp

  Junior Architect
 • Đỗ Đức Lợi

  Junior Architect
 • Phạm Tuấn Anh

  Junior Architect
 • Phạm Thị Tư

  Junior Architect
 • Nguyễn Đình Tuấn Anh

  Intern